(English) Crimebeat funding for Bangor street art project

more about this

Gwobrau Uchel Siryf Gwynedd 2020

more about this

Cadetiaid yr Uchel Siryf yn dechrau eu swyddi newydd

more about this

Yn eich helpu chi i wneud gwahaniaeth.

Mae bod yn rhan o gymuned saff, gyfeillgar, lle mae pobl yn gofalu am ei gilydd, yn un o’r pethau mwyaf gwerthfawr sydd gennym mewn bywyd. Mae gan bawb ohonom rywbeth i’w gynnig a’i roi’n ôl i’n cymunedau ac mae pobl ifanc yn aml yn gweld pethau y mae pobl hŷn yn eu methu.

Rydyn ni’n ymrwymo i helpu pobl ifanc gydag unrhyw syniad a allai yn eu barn nhw gael effaith bositif ar eu hardal. Gall yr help hwnnw fod ar ffurf cyngor neu arweiniad i droi’ch syniad yn realiti, ond mewn termau real gall grant o hyd at £500 helpu i wneud i bethau ddigwydd!

Mae pawb yn siarad am y problemau mawr yn y byd ond, mewn gwirionedd, y problemau llai sy’n gallu gwneud bwyd yn ddiflas yn ein cymunedau lleol – dyna pam mae Crimebeat yn wahanol.

Mae termau fel dwyn o siopau, fandaliaeth, bwlio a chamddefnyddio cyffuriau yn golchi drosoch nes ichi gwrdd â phobl sy’n llawn dychryn o’u hachos. Ddylai pobl ddim bod yn rhy ofnus i fynd allan yn y nos, ddylai bywoliaeth siopwyr ddim bod yn y fantol am fod eu stoc yn cael ei ddwyn a dylai’ch cymdogaeth fod yn lle saff i blant dyfu ynddo.

Mae’r rhan fwyaf ohonom sydd dan 25 yn meddwl nad yw pobl yn gwrando digon arnom. Mae Crimebeat yn gyfle i newid hynny. Beth am ddod at eich gilydd gyda’ch ffrindiau a meddwl am ffyrdd o wneud eich ardal chi’n saffach i bawb, a manteisio ar yr arian wedyn i wneud i bethau ddigwydd.

Rydym yn rhoi’r cyfle ichi i droi’ch syniad yn realiti. Dyma rai enghreifftiau diweddar: helpu clybiau gydag offer newydd, creu DVDs addysg a chynllunio ymgyrchoedd ymwybyddiaeth. Mae gwobr genedlaethol hefyd bob blwyddyn i’r ymgyrchoedd gorau a’r canlyniadau gorau; mae gennym ddiddordeb byw yn eich syniadau a chi fydd yn cael y clod amdanynt!