Monthly Archives: October 2019

Clwb Hwyl Hwyr

  Ailwampiodd grŵp o bobl ifanc o Brestatyn erddi’r Eglwys leol a hynny gyda chymorth ariannol gan Trechu Trosedd.   Dyfarnwyd £215 i’r Clwb Hwyl Hwyr, clwb ieuenctid a gynhelir … Read More