Showing all: Articles

Dethol Cadetiaid Newydd yr Uwch Siryf

Dewiswyd dau aelod o Gadetiaid Gwirfoddol Heddlu Gogledd Cymru (VPC) o Ranbarth y Gorllewin y mis diwethaf i gynrychioli pobl ifanc yn Swyddfa’r Uwch Siryf yn 2018. Uwch Siryf Gwynedd … Read More


Antur Haf Y Rhyl

Cafodd Tîm Cymdogaethau Diogelach De’r Rhyl nawdd drwy Uwch Siryf Cronfa Trechu Trosedd Clwyd i weithio mewn partneriaeth gyda Marsh Tracks, Dave Henley (hyfforddwr Clwb Beicio’r Rhyl) a Maes Chwarae … Read More


Crimebeat yn Cefnogi Balchder Cymunedol Amlwch

Mae SCCH Amlwch wedi bod yn gweithio gyda Trechu Trosedd a’r grŵp cymunedol  Caru Amlwch i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer bobl ifanc. Diolch i gyllid o £400 gan Trechu Trosedd, … Read More


Mae Marsialiaid Gorllewin y Rhyl yn ôl unwaith eto

Mae cynllun Marsialiaid Gorllewin y Rhyl sydd wedi bod mewn bodolaeth ers 10 mlynedd wedi dychwelyd i ymgysylltu gyda phlant lleol yn y Rhyl dan arweiniad PC Steve Edwards. Sefydlwyd … Read More


Ysgol Frongoch pupils help to brighten up Denbigh

Bydd fersiwn Gymraeg yn ymddangos yma’n fuan   Welsh version will appear here shortly


Prosiect Balchder Amlwch

Mae rhai ardaloedd ym Môn wedi cael lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) dros y misoedd diwethaf. Mae’r Tîm Cymdogaeth Diogelach (SNT) wedi mynd i’r afael gyda’r broblem drwy weithio … Read More


Graffiti, gwastraff ac amser gwych

Chwiliodd plant Bangor am sbwriel yn hytrach nag wyau dros benwythnos y Pasg eleni. Trefnodd Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu i blant a dyluniwr graffiti lleol gynorthwyo glanhau ardal Coed … Read More


Yr Heddlu’n darparu ‘lle sgwrsio’ diogel yn y Blaenau.

Mae’r heddlu ym Mlaenau Ffestiniog wedi sicrhau nawdd ar gyfer ‘creu’ lle diogel ar stad Hafan Deg yn y dref i’r gymuned leol, a phobl ifanc yn arbennig gael dod … Read More


Uwch Siryf Clwyd yn cydnabod gwaith pobl ifanc

Mae Jim O’Toole, Uwch Siryf Clwyd yn 2016/17 wedi bod yn cydnabod gwaith pobl ifanc a gwirfoddolwyr lleol yn ei noson Gwobrau Cymuned a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Theatr Clwyd … Read More


Gwobrau Crimebeat Uchel Siryf Gwynedd 2017

Cafodd timau a swyddogion Gwynedd eu gwobrwyo yn ystod Gwobrau Crimebeat blynyddol Uchel Siryf Gwynedd ar ddydd Mercher, Mawrth 22ain.   Roedd  yr unigolion a wobrwywyd yn cynnwys y Rhingyll … Read More