Showing all: Articles

Blodeuo’r Cenedlaethau yn y Bala

  Gyda chefnogaeth Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd a SCCH Lona Davenport gwirfoddolodd pobl ifanc yn y Bala i ddysgu am y sgiliau garddio a bywyd gwyllt, ac i greu lle diogel … Read More


Youth Shedz

  Mae Youth Shedz yn darparu amgylchedd diogel a meithringar lle gall pobl ifanc ddysgu a phrofi amrywiaeth o sgiliau ar gyfer byw a chael swyddi. Mae’r prosiect hefyd yn … Read More


Rhoi’n ol i’r gymuned

  Gwirfoddolodd pobl ifanc ym Modedern i weithio ar brosiect yn ystod eu gwyliau haf i atgyweirio twnnel tyfu planhigion plastig cymunedol a oedd wedi’i fandaleiddio. Gweithiodd yr heddlu lleol … Read More


Celf stryd ym Mhen-y-groes

  Mae pobl ifanc ym Mhen-y-groes wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd graffiti Andy Birch a’r gweithiwr ieuenctid Barry Williams i greu murluniau yn y pentref er mwyn darlunio a … Read More


Rhannu Straeon

  Mae grŵp o bobl ifanc sydd wedi defnyddio gwasanaethau Amethyst SARC wedi lansio llyfryn a ffilm fer  o’r enw “Rhannu Straeon Rhannu Cryfder Dywedodd Hannah Mart, Ymgynghorydd Plant a … Read More


Y Criw Garddio

Mae pobl ifanc ar stad o dai yn Wrecsam wedi ymuno â ‘ r Criw Garddio ar faes chwarae antur ym Mhlas Madog ar ôl derbyn arian gan Trechu Trosedd. … Read More


Dethol Cadetiaid Newydd yr Uwch Siryf

Dewiswyd dau aelod o Gadetiaid Gwirfoddol Heddlu Gogledd Cymru (VPC) o Ranbarth y Gorllewin y mis diwethaf i gynrychioli pobl ifanc yn Swyddfa’r Uwch Siryf yn 2018. Uwch Siryf Gwynedd … Read More


Antur Haf Y Rhyl

Cafodd Tîm Cymdogaethau Diogelach De’r Rhyl nawdd drwy Uwch Siryf Cronfa Trechu Trosedd Clwyd i weithio mewn partneriaeth gyda Marsh Tracks, Dave Henley (hyfforddwr Clwb Beicio’r Rhyl) a Maes Chwarae … Read More


Crimebeat yn Cefnogi Balchder Cymunedol Amlwch

Mae SCCH Amlwch wedi bod yn gweithio gyda Trechu Trosedd a’r grŵp cymunedol  Caru Amlwch i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer bobl ifanc. Diolch i gyllid o £400 gan Trechu Trosedd, … Read More


Mae Marsialiaid Gorllewin y Rhyl yn ôl unwaith eto

Mae cynllun Marsialiaid Gorllewin y Rhyl sydd wedi bod mewn bodolaeth ers 10 mlynedd wedi dychwelyd i ymgysylltu gyda phlant lleol yn y Rhyl dan arweiniad PC Steve Edwards. Sefydlwyd … Read More