Showing all: Articles

Cadetiaid ar drip i Ganolfan Addysg Awyr Agored

Cafodd Cadetiaid  Rhanbarth Dwyreiniol Heddlu Gogledd Cymru’r cyfle’r penwythnos diwethaf i ymweld â Cholomendy Kingswood, canolfan addysg awyr agored ger yr Wyddgrug  am benwythnos o weithgareddau meithrin tîm gyda chymorth … Read More


CYNGERDD ELUSENNOL FAWREDDOG

Ar Ragfyr 9fed, 2016, fe fydd Uchel-Siryf Gwynedd, Dr Peter Harlech Jones, yn cynnal cyngerdd elusennol fawreddog er budd Trechu Trosedd Gwynedd a Bad Achub Cricieth, yn cynnwys un o … Read More


Gwobr Arbennig i Ferch Ifanc Ymroddedig

Mae merch 11 oed wedi ei chydnabod am ei hymroddiad a’i gwaith caled yn helpu tacluso ei chymdogaeth. Aberthodd Melissa Griffiths ddyddiau o’i gwyliau haf er mwyn cymryd rhan ym … Read More


Pobl Ifanc yn mynd yn Wyllt yn y Coed

Yr haf yma cafodd nifer o bobl ifanc yn ardal Bangor gyfle i gymryd rhan mewn profiad awyr agored unigryw. Gyda chymorth £1,000 o arian Trechu Trosedd, bu modd i’r … Read More


Gweithredu Positif Yng Nghaergybi

Mae Tîm Plismona Lleol yn Ynys Môn wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb i fater sy’n peri problemau yn y gymdogaeth leol yn ystod misoedd yr haf. Sylwodd … Read More


Pobl ifanc yn ymfalchïo yn eu cymunedau

Mae criw o bobl ifanc o bentref Niwbwrch, Ynys Môn wedi cymryd rhan mewn prosiect wedi’i  anelu at ddatblygu ymdeimlad o falchder cymunedol. Cynhaliwyd prosiect Balchder Cymunedol Niwbwrch yn gynharach … Read More


Uchel Siryf Clwyd allan ar batrôl

Cafodd Uchel Siryf Clwyd weld pa fath o waith y mae Tîm Cymdogaethau Diogelach Prestatyn a Rhuddlan yn ei wneud pan aeth ar batrôl gyda swyddogion dros y penwythnos. Meddai’r … Read More


Defnyddio Gwyliau’r Haf i Ddatblygu Sgiliau Newydd

Mae grŵp o ddisgyblion ysgol uwchradd o bentref Pentraeth yn Ynys Môn wedi bod yn defnyddio gwyliau’r haf i ddysgu a datblygu sgiliau newydd. Mae’r Tîm Plismona’r Gymdogaeth lleol wedi … Read More


Prosiect ‘Beat it in Hope’

Mae pentrefi cyfagos Yr Hob a Chaergwrle yn Ne Sir y Fflint wedi lansio prosiect yr haf hwn gyda’r bwriad o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymuned. Mae’r prosiect ‘Beat … Read More


Lansio Prosiect STEM Conwy

Mae prosiect i geisio datblygu diddordebau academaidd pobl ifanc sy’n byw yn Sir Conwy wedi cael ei lansio’r haf hwn. Bwriad Prosiect STEM Conwy ydi sicrhau bod Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg … Read More