Clwb Hwyl Hwyr

 

Ailwampiodd grŵp o bobl ifanc o Brestatyn erddi’r Eglwys leol a hynny gyda chymorth ariannol gan Trechu Trosedd.

 

Dyfarnwyd £215 i’r Clwb Hwyl Hwyr, clwb ieuenctid a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, ar gyfer y prosiect ‘Hon yw ein bro’ a hynny gan gronfa Trechu Trosedd yr Uwch Siryf.

 

O ganlyniad i’r prosiect, trawsffurfiwyd gardd Eglwys Nant Hall wrth i wirfoddolwyr, pobl ifanc ac aelodau o’r Eglwys fynd ati i arddio, plannu planhigion newydd a gosod potiau. Manteisiodd yr Eglwys hefyd ar gôt newydd o baent i’r drws ffrynt a’r arwyddion.

 

Nod cyffredinol y prosiect, a gododd o ganlyniad i drafodaethau â’r plant, oedd rhoi llwyfan i’r bobl ifanc sy’n mynychu Clwb Hwyl Hwyr i ddysgu mwy am eu cymunedau ac i feddwl am ffyrdd o’i wella.

 

Roedd y prosiect hefyd yn rhoi teimlad o gyfrifoldeb a pherchnogaeth i’r bobl ifanc wrth iddynt wybod y byddai’r gwaith yn elwa’r gymuned.

 

Gweithiodd y bobl ifanc a’r gwirfoddolwyr ochr yn ochr ag aelodau’r Eglwys ar ‘ddiwrnod gwaith’ wrth i’r unigolion gael eu rhannu’n ddau grŵp – un yn paentio a’r llall yn gweithio ar yr ardd.

 

Ymwelodd yr Uwch Siryf Lloyd FitzHugh â’r prosiect yn ddiweddar. Dywedodd: “Roeddwn yn falch iawn o gael ymweld â Chlwb Hwyl Hwyr ac fe wnes i longyfarch y gwirfoddolwyr ar y ddarpariaeth o amrywiaeth o weithgareddau a’r gwaith a wnaed gan blant yr ardal Gymraeg yng nghyffiniau Prestatyn.”