Crimebeat yn Cefnogi Balchder Cymunedol Amlwch

Mae SCCH Amlwch wedi bod yn gweithio gyda Trechu Trosedd a’r grŵp cymunedol  Caru Amlwch i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer bobl ifanc.

Diolch i gyllid o £400 gan Trechu Trosedd, a chefnogaeth gan y gwasanaethau ieuenctid a llety, trefnwyd nifer o weithgareddau gan gynnwys prosiectau rhwng y cenedlaethau i dorri rhwystrau rhwng yr hen a’r ifanc yn Amlwch.

Gweithdy miwsig  dan arweiniad Menter Môn oedd un ohonynt. Yn y sesiwn cafodd plant y cyfle i gael blas ar ddefnyddio llawer o offerynnau a chreu miwsig eu hunain gyda chymorth cerddorion.

Bu’r grŵp o blant hefyd yn cynnal sesiynau glanhau mewn llety ar gyfer yr henoed gyda chymorth Gwasanaethau Tai a Cadwch Cymru’n Daclus.

Dywedodd SCCH Iona Beckman, un o drefnwyr y gweithgareddau, “Mae’r prosiect yn un pwysig i gymuned Amlwch gan ei fod wedi galluogi’r gymuned ymgymryd gyda rhaglen o weithgareddau rhwng y cenedlaethau a thynnu’r henoed a phlant at ei gilydd.

“Mae’r gwaith a wnaed gan y bobl ifanc wedi gwella’r amgylchedd yn fawr iawn ar gyfer yr henoed sydd ddim yn gallu symud cystal ag oeddent. Cafwyd hefyd sesiynau ar gam-drin plant, diogelwch ar-lein a chamddefnyddio alcohol a chyffuriau, i gyd wedi bod o fudd i’r bobl ifanc.”

Mae modd dilyn gwaith Tîm Cymdogaethau Diogelach Ynys Môn ar Facebook neu ar Twitter