CYNGERDD ELUSENNOL FAWREDDOG

cyngerddAr Ragfyr 9fed, 2016, fe fydd Uchel-Siryf Gwynedd, Dr Peter Harlech Jones, yn cynnal cyngerdd elusennol fawreddog er budd Trechu Trosedd Gwynedd a Bad Achub Cricieth, yn cynnwys un o brif denoriaid Cymru, Gwyn Hughes Jones, ynghyd ag artistiaid lleol Gwyneth Glyn, Piantel ac Alys Roberts.  Bydd dau gôr lleol hefyd yn ymddangos: Côr Cofnod, Caernarfon a Chôr Aelwyd Chwilog, gan ddod â naws leol go iawn i’r achlysur. Cyflwynydd y noson fydd Mr Philip George o Gricieth.

Mae Gwyn Hughes Jones yn hanu o Lanbedrgoch, Ynys Môn. Hyfforddodd fel bariton yn y Guildhall, gan ennill ysgoloriaeth ym 1992, cyn symud dramor i astudio gyda David Pollard fel tenor. Gwnaeth ei ymddangosiad operatig proffesiynol ym 1995 gydag Opera Cenedlaethol Cymru. Ymddangosodd yn ddiweddar yn Madame Butterfly i’r Lyric Opera o Chicago ac yn Nabucco i’r Opera Metropolitan, Efrog Newydd. Mae ei gynlluniau i’r dyfodol yn cynnwys perfformiadau yn y Teatro Regio, Parma, yr Opera Brenhinol, Covent Garden ag Opera Cenedlaethol Lloegr.

Dywedodd yr Uchel-Siryf: “Mae’n bluen yn ein het i fod wedi llwyddo bachu gwasanaeth Gwyn Hughes Jones a’n hartistiaid eraill. Dwi’n edrych ymlaen at noson werth chweil o gerddoriaeth a chân, tra’n codi arian ar yr un pryd i ddwy achos glodwiw y bues i ynghlwm â nhw yn ystod fy nhymor presennol fel Uchel-Siryf. Fe hoffwn eich annog i sicrhau eich tocynnau mewn da bryd rhag ofn ichi gael eich siomi.”

Fe fydd ymddangosiad hefyd gan bobl ifanc Band Pres Porthaethwy a fydd yn perfformio yn ystod egwyl y gyngerdd. Mae’r Band wedi derbyn grant gan Trechu Trosedd yn ddiweddar ac mae’r Uchel-Siryf wrth ei fodd yn medru rhoi’r cyfle i fynychwyr y gyngerdd eu clywed yn perfformio.

Cynhelir y gyngerdd yn y Neuadd Goffa yng Nghricieth. Mae’r tocynnau’n costio £20.00 y pen ac mae modd eu prynu o Swyddfa’r Post, Stryd Fawr, Cricieth neu trwy wneud cais ar e-bost at pharlechjones@yahoo.com

 

Mae’r Uchel Siryf yn ddiolchgar am y gefnogaeth y mae wedi’i chael ar gyfer y Cyngerdd Gala gan:

Barclays Bank plc

Harlech Foodservice Ltd, Llanystumdwy

CK Tools, Pwllheli

Cynllun Economaidd-Gymdeithasol Magnox, safle Trawsfynydd

Cadeiryddion Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn