Graffiti, gwastraff ac amser gwych

Chwiliodd plant Bangor am sbwriel yn hytrach nag wyau dros benwythnos y Pasg eleni.

Trefnodd Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu i blant a dyluniwr graffiti lleol gynorthwyo glanhau ardal Coed Mawr ym Mangor.

Parhaodd y digwyddiad am dri diwrnod o Ebrill 12 tan Ebrill 14. Roedd yn cynnwys codi sbwriel, sgwrs iechyd a diogelwch a sesiwn baentio gyda dyluniwr graffiti lleol, Andy Dimeone Birch.

     

Rhoddodd Mr Birch y cyfle i’r plant addurno’r parc sglefrio gyda phaent chwistrell. Roedd hyn yn creu lle lliwgar iddynt chwarae dros fisoedd yr haf.

Dywedodd: “Rwyf yn falch iawn fod y plant wedi cael amser gwych gyda mi ond gyda’r swyddogion lleol yn ogystal.

“Bydd hyn yn annog plant lleol i ddefnyddio’r parc a’i gadw’n lân wrth i’r haf nesáu.

“Mae’r plant hefyd wedi dysgu gwersi gwerthfawr am barch a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned.”        

Eglurodd Cara Davis, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu o Dîm Cymdogaethau Diogelach Bangor: “Gobeithio gall y gymuned o amgylch Coed Mawr ddod at ei gilydd gyda man chwarae awyr agored glân a diogel. Gobeithio fod hyn wedi codi ymwybyddiaeth am effeithiau taflu sbwriel.

“Rwyf eisiau diolch yn bersonol i bawb wnaeth gynorthwyo gwneud y digwyddiad yn bosibl. Derbyniwyd buddsoddiadau hael gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd a chronfa ‘Crimebeat’ yr Uwch Siryf. Cyflenwyd bwyd gan Tesco a McDonalds.”