Gwobrau Crimebeat Uchel Siryf Gwynedd 2017

Cafodd timau a swyddogion Gwynedd eu gwobrwyo yn ystod Gwobrau Crimebeat blynyddol Uchel Siryf Gwynedd ar ddydd Mercher, Mawrth 22ain.  

Roedd  yr unigolion a wobrwywyd yn cynnwys y Rhingyll Iwan Jones, a gafodd ei wobrwyo i gydnabod ei sgiliau arweinyddiaeth a’i wasanaeth cyhoeddus anhunanol i’r cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

Iwan Jones

Cafodd SCCH Carwyn Gilford ei wobrwyo hefyd i gydnabod ei waith gyda thrigolion lleol a phobl ifanc, yn datblygu a chyflenwi Prosiect Dargyfeiriol Pentraeth.

Carwyn Gilford

Gwobrwywyd Tîm Cymdogaeth Ddiogelach Y Bala yn sgil ymrwymiad diflino SCCH Iwan Roberts a SCCH Lona Davenport i’w cymuned, a’r gwasanaeth amhrisiadwy, hygyrch a gweladwy maen nhw’n ei ddarparu.

Iwan Roberts & Lona Davenport

Gwobrwywyd amryw o brosiectau Crimebeat hefyd am eu gwaith yn y gymuned.

Derbyniodd Ysgol Llanllechid wobr i gydnabod gwaith y disgyblion a’r staff mewn perthynas â thaclo bwlio a darparu amgylchedd ysgol diogel a chyfeillgar.

Ysgol Llanllechid

Gwobrwywyd Dyddiau Hwyl Haf Coed Mawr hefyd i gydnabod Canolfan Gymunedol Coed Mawr a SCCH Cara Davies, a’u gwaith amhrisiadwy’n cynorthwyo

pobl ifanc.

Coed Mawr

Yn olaf, derbyniodd Tîm Heddlu Cymdogaeth Ddiogelwch Caergybi wobr i gydnabod y gwaith a wneir i gynorthwyo pobl ifanc Caergybi a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Holyhead SNT