Ymwneud Busnesau Lleol

Pa un a ydych yn siop leol fach, yn berson busnes proffesiynol neu’n un o’r cwmnïau uchaf ei fri yn y DU, byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda chi i wireddu rhai o amcanion Crimebeat. Rydym wastad yn chwilio am gwmnïau newydd a all gynnig cefnogaeth drwy roi arian neu nwyddau a gwasanaethau. Yn gyfnewid am hynny, yn ogystal â gwybod eich bod yn cynnig help amhrisiadwy i’ch cymuned leol, mae gennym gyfleoedd PR amrywiol.

Os oes diddordeb gennych mewn cefnogi achosion gwirioneddol werth chweil, cysylltwch â Dave Evans ar 01745 588 516 neu’r e-bost info@crimebeatnorthwales.co.uk

Mae’n noddwyr blaenorol yn cynnwys Banc HSBC, Airbus UK, Cyllid y Wlad, JCB, Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm, Genus plc, Prif Elusen y Seiri Rhyddiom, WCVA, Scottish Power, Sefydliad Charles Haywood a Busnes Yn Y Gymuned.