Dethol Cadetiaid Newydd yr Uwch Siryf

Dewiswyd dau aelod o Gadetiaid Gwirfoddol Heddlu Gogledd Cymru (VPC) o Ranbarth y Gorllewin y mis diwethaf i gynrychioli pobl ifanc yn Swyddfa’r Uwch Siryf yn 2018.

Uwch Siryf Gwynedd a Môn yw’r Athro Sian Hope.

Y ddau sydd wedi eu dewis yw; Liam Owen, 18 a Becca Williams, 17, sydd wedi bod yn gadetiaid ers 2015.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, maent wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad llwyr i’r Cadetiaid ac wedi sefyll allan fel arweinwyr VPC sy’n dewis Cadetiaid yr Uwch Siryf ar ddechrau’r flwyddyn.

Bydd eu dyletswyddau ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynnwys: cynrychioli pobl ifanc a VPC yng nghyfarfodydd yr Uwch Siryf, cefnogi datblygu Cronfa Trechu Trosedd a chynghori Pwyllgor yr Uwch Siryf ar faterion yn ymwneud â phobl ifanc.

Byddant yn dylanwadu’n allweddol ar y broses gwneud penderfyniadau ar gyfer ariannu’r gymuned.

Meddai Liam: “Mae’n fraint fawr gen i gael fy newis ar gyfer y rôl a dw i’n falch fy mod wedi cael y cyfle i gael effaith ar lunio ein cymunedau’r flwyddyn hon.”

Meddai Becca: “Mae ‘na lawer o gyfrifoldeb yn y rôl hon y mae’r ddau ohonom ni yn ei dderbyn a byddwn yn gwneud ein gorau i wneud yr hyn sydd yn iawn.”

Meddai Prif Swyddog yr Heddlu Gwirfoddol Mark Owen, Rheolwr Dinasyddion Mewn Plismona: “Mae cael cadetiaid yr Uwch Siryf o fantais fawr i bawb.

“Mae’n rhoi llais i bobl ifanc ar sut mae rheoli’r Gronfa Trechu Trosedd ac mae llwyddiannau diweddar Trechu Trosedd yn dangos pa mor bwysig yw hynny.”

Mae’r holl waith yma yn cael ei wneud yn amser rhydd Liam a Becca gan eu bod ill dau yn fyfyrwyr ym Mangor a Chaernarfon.

Eu hymddangosiad cyntaf yn gyhoeddus fel Cadetiaid yr Uwch Siryf oedd ar Ionawr 12 yn Amgueddfa Lloyd George, pan fu’r ddau yn nathliad canmlwyddiant y Corfflu Awyr Brenhinol.

12 January 2018, Llanystumdwy, Gwynedd, Wales, UK. Professor Sian Hope, High Sheriff of gwynedd (far R), Edmund Bailey, Lord Lieutenant of Gwynedd (R), Sir Stephen Hillier, Chief of Air Staff (C) and 3 cadets (L), outside Lloyd George’s childhood home, following their visit as part of the commemoration of Prime Minister David Lloyd George’s 1917 decision to create the world’s first independent Air Force in 1918, witha visit .


Bydd y Cadetiaid yn parhau i weithio gyda’r Uwch Siryf drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â’u dyletswyddau eraill fel cadetiaid.