Uchel Siryfion newydd yn cymryd eu Datganiad

Mae ein dau Uchel Siryf yng Ngogledd Cymru wedi dechrau eu swyddi yn ddiweddar. Gwnaeth Steve Thomas, Uchel Siryf Clwyd a Gwyn Owen, Uchel Siryf Gwynedd ill dau gymryd eu Datganiadau ar ddiwedd mis Mawrth.

The new High Sheriff of Clwyd, Steve Thomas, was sworn in to office at St Asaph. Picture by Mandy Jones Photography.

Yng Nghlwyd mae’r Uchel Siryf, Steve Thomas, wedi olynu David Wynne-Finch yn y rôl fel cynrychiolydd y Frenhines yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Ar ben y gwaith hwn gyda Threchu Trosedd, mae hefyd wedi addo cynorthwyo nifer o bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl yn ystod ei dymor yn y swydd.

Gwnaeth Mr Thomas, sy’n wreiddiol o Sandycroft yn Sir y Fflint, ymddeol ar ddiwedd 2020 wedi gyrfa o 40 mlynedd gydag Airbus. Fe ddechreuodd fel prentis masnachol cyn cymhwyso fel cyfrifydd siartredig gan esgyn i fod yn Swyddog Gweithredol Materion y Llywodraeth ym Mrychdyn.

Dywedodd: “Rwyf wedi teimlo’n gymwynasgar erioed ac eisiau gwneud cyfraniad adeiladol fel Uchel Siryf Clwyd. O ran thema’r flwyddyn, rwyf wedi dewis cefnogi MIND sef elusen iechyd meddwl. Rwyf eisiau cymryd y cyfle i godi ymwybyddiaeth am waith yr elusen a chynorthwyo i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth ynghylch problemau iechyd meddwl.

“Rwyf hefyd eisiau cydnabod a hyrwyddo gwaith ehangach y trydydd sector a’r llu o weithgareddau gwirfoddol sy’n digwydd ledled y sir sydd wedi bod o bwys penodol dros y deuddeg mis diwethaf.”

Yng Ngwynedd, mae’r Uchel Siryf, Mr. Gwyn Owen, wedi olynu Eryl Williams fel cynrychiolydd y Frenhines yng Ngwynedd a Môn.

Ganwyd Gwyn yng Nghaernarfon ac mae’n siaradwr Cymraeg. Cafodd ei addysg yn Ysgol Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon, a ddilynwyd gan beirianneg sifil yn Lerpwl a’r Gyfraith yng Ngholeg y Brenin Llundain.   Yn byw ar hyn o bryd ym Meddgelert, mae ganddo gefndir amlwg mewn cyflafareddu rhyngwladol ar ôl gweithio ym mhob rhan o’r byd bron. Mae’n eistedd fel tribiwnlys yn Llys Cyflafareddu Rhyngwladol y Siambr Fasnach Ryngwladol ym Mharis. Mae’n awdur llawer o bapurau technegol a chyfreithiol a’r llyfr, Dispute Boards Procedures and Practice. Mae’n gyn-ymddiriedolwr y Sefydliad Siartredig Cyflafareddwyr rhyngwladol a chyn-gadeirydd Cangen Cymru o’r Sefydliad. Mae hefyd yn gyn-lywydd y Sefydliad Bwrdd Datrys Anghydfodau byd-eang ac mae wedi derbyn Gwobr Al Mathews am ragoriaeth y Bwrdd Anghydfodau.

Mae Gwyn ar hyn o bryd yn ymddiriedolwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ac elusen Heneb Hynafol Eglwys y Santes Fair ym Meddgelert. Mae Gwyn yn Noddwr Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Galeri yng Nghaernarfon ac mae wedi derbyn y Wobr Dyngarwch gan Arts and Business Cymru.

Mae Gwyn wedi hanner ymddeol ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn gwaith elusennol ac mae’n canolbwyntio ar nodi a chynorthwyo elusennau lleol yng Ngogledd Cymru.  

Cynorthwyir Uchel Siryfion gan eu His-siryfion:

Yng Nghlwyd – Sarah Noton, Rheolwr Gyfarwyddwr Swayne Johnson sy’n gwmni cyfreithiol yng Ngogledd Cymru a Swydd Gaer.

Yng Ngwynedd – Dr. John Gwilym Owen, Uwch Ddarlithydd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor.

 

Am fwy o wybodaeth am rôl Uchel Siryf ewch ar:

https://highsheriffs.com/