Antur Haf Y Rhyl

Cafodd Tîm Cymdogaethau Diogelach De’r Rhyl nawdd drwy Uwch Siryf Cronfa Trechu Trosedd Clwyd i weithio mewn partneriaeth gyda Marsh Tracks, Dave Henley (hyfforddwr Clwb Beicio’r Rhyl) a Maes Chwarae Antur Y Rhyl (RAPA). Mae hyn er mwyn cynnal rhaglen o weithgareddau haf i blant lleol.

Yn ystod gwyliau’r haf mae RAPA wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau gan annog pobl ifanc sy’n byw ar Stad Rhydwen Drive i gyfranogi mewn prosiectau amrywiol sy’n berthnasol i’r amgylchedd. Mae’r rhain wedi gwella’r stad a’r maes chwarae.

Sicrhawyd y nawdd hwn gan PC Steph Ball, Rheolwr Rhawd Gymunedol lleol. Mae grŵp o blant wedi cyfranogi yn y sesiynau beicio a ariannwyd. Mae’r arian wedi galluogi darparu’r offer angenrheidiol iddynt ddefnyddio’r cyfleuster lleol gwych fel gwobr ar gyfer eu holl waith caled. 

Mae ganddynt ddwy sesiwn bellach i edrych ymlaen atynt dros y bythefnos nesaf.

Hoffwch eu tudalen ar Facebook a dilynwch eu cyfrif Twitter i gael y diweddaraf am waith y tîm yn Y Rhyl.