Yr Heddlu’n darparu ‘lle sgwrsio’ diogel yn y Blaenau.

Mae’r heddlu ym Mlaenau Ffestiniog wedi sicrhau nawdd ar gyfer ‘creu’ lle diogel ar stad Hafan Deg yn y dref i’r gymuned leol, a phobl ifanc yn arbennig gael dod ynghyd a chymdeithasu.

Dywedodd Emma Jones Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu lleol (SCCH), a sicrhaodd y nawdd gan PACT (Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned): “Yn ystod ein patrôl arferol o gwmpas y stad daeth yn amlwg nad oedd gan y bobl leol, a phlant yn arbennig, unrhyw le i ddod ynghyd ac yn aml iawn byddwn yn sgwrsio gyda nhw pan oeddent yn eistedd ar y palmant neu mewn llefydd parcio. Mae’r £500 gan PACT wedi galluogi ni greu ardal ddiogel i bawb gyfarfod, sgwrsio ac yn bwysicach i’r plant chwarae heb boeni am draffig.”


 

 

 

 

 

Photo / Llun   Pcso/ Scch Emma Jones  & Non Roberts Y Drefwerdd