Gwobr Arbennig i Ferch Ifanc Ymroddedig

Mae merch 11 oed wedi ei chydnabod am ei hymroddiad a’i gwaith caled yn helpu tacluso ei chymdogaeth. Aberthodd Melissa Griffiths ddyddiau o’i gwyliau haf er mwyn cymryd rhan ym mhrosiect casglu sbwriel Llanelwy, sy’n ceisio glanhau Llanelwy trwy sesiynau casglu sbwriel ledled y ddinas.3

Er i nifer o wirfoddolwyr roi o’u hamser rhydd i gymryd rhan yn y prosiect, Melissa oedd yr unig berson i gyrraedd pob dydd yn ddi-ffael i bob digwyddiad tacluso’r gymuned. Trefnwyd cyfanswm o 6 sesiwn casglu sbwriel ac maen nhw, o ganlyniad, wedi arwain at greu Llanelwy glanach a thaclusach i fyw ynddi.

Roedd Dave Jones, Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu a fu’n cydlynu’r prosiect, am wobrwyo Melissa am eu hymrwymiad i’r prosiect gyda thystysgrif arbennig, a gafodd ei chyflwyno yn adeilad Pencadlys Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru yn Llanelwy.

Pwysleisiodd rhieni Melissa, a fu hefyd yn cymryd rhan yn y sesiynau casglu sbwriel, pa mor awyddus roedd eu merch i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. Roedd hefyd yn brosiect a roddodd gyfle i Melissa adeiladu a dangos balchder yn ei hunanhyder o fewn y gymuned.

Da iawn ti, Melissa, am dy holl waith caled!