Mae Marsialiaid Gorllewin y Rhyl yn ôl unwaith eto

Mae cynllun Marsialiaid Gorllewin y Rhyl sydd wedi bod mewn bodolaeth ers 10 mlynedd wedi dychwelyd i ymgysylltu gyda phlant lleol yn y Rhyl dan arweiniad PC Steve Edwards.

Sefydlwyd y grŵp yn ystod gwyliau’r haf 2008 gyda chael hwyl a chyfrannu i’r gymuned wrth galon y syniad. Daw’r cyllid ar ei gyfer o gronfa’r Uchel Siryf.

litter

Dros y blynyddoedd mae’r Marsialiaid wedi cael eu cydnabod gan Cadwch Cymru’n Daclus  ac Uchel Siryf Clwyd sydd wedi clodfori eu hymdrechion. Mae’r grŵp yn parhau i ffynnu gyda nifer o’r aelodau gwreiddiol yn dal i fynychu.

Drwy’r haf mae yna nifer o weithgareddau wedi cael eu trefnu ar gyfer plant lleol hyd at fis Medi. Bydd y grŵp hefyd yn cwblhau nifer o weithgareddau amgylcheddol i gefnogi ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus dros yr haf, sef ‘Wythnos Glannau Glân’.

copter

Dywedodd PC Steve Edwards, “Amcan y prosiect yw torri rhwystrau i lawr, adfywio’r ysbryd cymunedol a synnwyr o les a rhoi ystod o weithgareddau na fyddai ar gael fel arfer i blant yn ardal y Rhyl. Mae’r bobl ifanc yn mwynhau gweithio gyda’r amgylchedd.”

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys cerdded bryniau a darllen mapiau, chwaraeon a hefyd gwaith yn y gymuned fel garddio, paentio a chodi sbwriel. Eleni mae Trechu Trosedd wedi rhoi £600 i helpu gyda chost y gwaith.

Dywedodd Dave Evans o Trechu Trosedd, “Mae Trechu Trosedd  wedi  gallu cefnogi cynllun Marsialiaid Gorllewin y Rhyl am gyfnod o rai blynyddoedd. Mae’r Uchel Siryf yn falch bod y cynllun yn mynd o nerth u berth ac wedi cael effaith bositif ar fywydau cymaint o bobl ifanc pob blwyddyn.”

alley

Mae’r Marsialiaid yn hyrwyddo gweithio mewn tîm fel ffordd o roi cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a’u sgiliau cymdeithasol sy’n datblygu ymwybyddiaeth o eraill o fewn y gymuned gan fod yn gymorth i dorri rhwystrau  rhwng plant ac oedolion.

I wybod beth sy’n digwydd gyda’r cynllun yn Rhyl a’r cyffiniau dilynwch y tîm ar Facebook