Lansio Cronfa £17,000 Yr Uchel Siryf

 

Angen prosiectau newydd ar gyfer pobl ifanc Ynys Môn.

 ‘Cyflwynwch eich cais rŵan!‘ Dyna yw cais cyn Uchel Siryf Gwynedd a Môn, Robin Grove-White i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol Ynys Môn wrth iddo gyhoeddi’r wythnos hon eu bod rŵan yn derbyn ceisiadau am gyfran o’r £17,000 a gasglwyd yn ystod y Daith Gerdded elusennol o 125 milltir o amgylch Ynys Môn.

 Mae pum grant o hyd at £2000 ac un grant o £5000 ar gael i sefydliadau cymunedol neu wirfoddol ar yr ynys sydd â chynllun fyddai’n creu cyfleoedd gwaith neu hyfforddiant newydd i bobl ifanc y sir sy’n ddi-waith.

Mae’r ffigyrau swyddogol yn dangos bod mwy na 24% o drigolion ifanc Ynys Môn sydd rhwng 16-24 oed yn ddi-waith ar hyn o bryd.  

 ‘Rwy’n gobeithio y bydd menter yr Uchel Siryf yn ysgogi cyrff trydydd sector yr ynys i ddatblygu mentrau newydd er mwyn gwella’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc mewn cyfnod anodd iawn i’r rhan fwyaf o bobl’, meddai’r Athro Grove-White heddiw.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 15 Awst 2012.  Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth a ffurflen gais electronig yma:

Llythyr Gwahoddiad Cronfa’r Daith Gerdded

Ffurflen Gais Cronfa’r Daith Gerdded