Youth Shedz

 

Mae Youth Shedz yn darparu amgylchedd diogel a meithringar lle gall pobl ifanc ddysgu a phrofi amrywiaeth o sgiliau ar gyfer byw a chael swyddi. Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu gwydnwch, gwella hyder a hunan-barch, lleihau unigedd cymdeithasol, a hybu iechyd meddwl cadarnhaol a lles corfforol. Penderfynodd Youth Shedz Dinbych y byddent yn hoffi sefydlu prosiect argraffu er mwyn cynhyrchu nwyddau  Youth Shedz ar gyfer safleoedd y prosiect ledled  gogledd Cymru. Galluogodd arian gan  Trechu Trosedd iddynt brynu peiriant argraffu crys-t sydd wedi galluogi’r grŵp i greu eu nwyddau eu hunain gan gynnwys crysau-t a hwdis.