Monthly Archives: April 2021

(English) Princes Street Action Day

Welsh version to follow


Lansio Cronfa £17,000 Yr Uchel Siryf

  Angen prosiectau newydd ar gyfer pobl ifanc Ynys Môn.  ‘Cyflwynwch eich cais rŵan!‘ Dyna yw cais cyn Uchel Siryf Gwynedd a Môn, Robin Grove-White i sefydliadau cymunedol a gwirfoddol … Read More


Yr Uchel Siryf yn canmol artistiaid ifanc Y Rhyl

Dydd Iau mi wnaeth Uchel Siryf Clwyd, Mr Henry Dixon ymweld â Gorllewin Y Rhyl i weld sut mae artistiaid ifanc yn trawsnewid adeiladau mewn rhan o’r dref sy’n cael … Read More


“Da chi wedi eich cyflogi – You’re Hired”

Mae Us UnLtd yn fenter gymdeithasol a arweinir gan bobl ifanc sy’n cynnwys pobl ifanc o bob rhan o Sir y Fflint sydd wedi cael profiad o fod yn ddigartref. … Read More


Fyddwch chi ddim bob amser yn lwcus

Roedd Henry Dixon, Uchel Siryf Clwyd, yn bresennol yn lansiad diweddar “Fyddwch chi ddim bob amser yn lwcus” yn Theatr Clwyd Cymru yn yr Wyddgrug. Gofynnwyd i Grŵp Llywio Pobl … Read More