Monthly Archives: April 2021

Bachu’r Cyfle!

Yn ddiweddar cafodd cynllun sydd wedi’i gynllunio i ddysgu sgiliau newydd i bobl ifanc er mwyn iddynt gael rhywbeth i’w wneud yn ystod gwyliau’r ysgol ei lansio yn Ynys Môn.  … Read More


Pobl ifanc prysur ym Mrychdyn

Roedd ymdeimlad gwirioneddol o gymuned yn amlwg ym Mrychdyn pan wnaeth yr Uchel Siryf ymweld â phobl ifanc sy’n gweithio ar danffordd yn Ffordd Neuadd Brychdyn.  Yn y gorffennol mae’r … Read More