Monthly Archives: April 2021

Ysgolion Prestatyn yn lansio iSPY

i-SPY yw’r enw ar ymgyrch gwrth-fwlio Prestatyn a’r Cylch. Mae’r fenter ar y cyd wedi’i hanelu at fynd i’r afael â bwlio ymysg pobl ifanc ac mae wedi’i datblygu gan … Read More


Band Pres Ieuenctid Llanrug

Yn ddiweddar, ymwelodd Uchel Siryf Gwynedd, Ed Bailey, â phobl ifanc Band Pres Ieuenctid Llanrug i glywed drosto’i hun sut maent wedi elwa o grant Trechu Trosedd. Mae’r band, sydd … Read More