Monthly Archives: April 2021

Prosiect Sbectrwm

 Wythnos diwethaf mi wnaeth Uchel Siryf Gwynedd ac Ynys Môn ymweld ag Ysgol Uwchradd Bodedern er mwyn iddo gael gweld drosto’i hun y gwaith sy’n cael ei wneud gan ddisgyblion … Read More


the homenet

Yn Y Fflint, mae grŵp o bobl ifanc a oedd yn arfer bod yn ddigartref wedi lansio gwefan Cyfryngau Cymdeithasol newydd i helpu eraill sy’n wynebu profiadau tebyg. Cafodd www.thehomenet.org.uk … Read More


Ysgol Gynradd Nannerch – Cynllun Cyfeillion

 Ymwelodd Uchel Siryf Clwyd, Mr Henry Dixon, ag Ysgol Gynradd Nannerch yn ddiweddar er mwyn cyfarfod yr athrawon a’r disgyblion sydd wedi sefydlu Cynllun Cyfeillion. Eglurodd Eirwen Roberts, Cadeirydd Cyngor … Read More