Monthly Archives: April 2021

Uchel Siryf Gwynedd yn ymweld â phrosiectau cymunedol

 Yn ddiweddar mi welodd Uchel Siryf Gwynedd, Marian Wyn Jones, sut mae dau brosiect Trechu Trosedd wedi bod yn cefnogi pobl ifanc:  Mae cynllun ieuenctid ym Mhwllheli sy’n annog pobl … Read More


Trechu Trosedd yn cefnogi menter pêl-droed Plas Madoc

Yn ddiweddar mi wnaeth Uchel Siryf Clwyd, Mrs Celia Jenkins ymweld â menter Pêl-droed yn y Gymuned Plas Madoc sydd wedi cael grant o £500 gan gronfa Trechu Trosedd yr … Read More


Marsialiaid Gorllewin y Rhyl

Gyda dechrau’ r tymor ysgol newydd daw haf prysur a chynhyrchiol Marsialiaid Gorllewin y Rhyl i ben.  Mae prosiect Marsialiaid Gorllewin y Rhyl wedi  bod ar waith ers tu pum mlynedd … Read More