Monthly Archives: April 2021

Gweithgareddau Trechu Trosedd, Haf 2015

Mae Trechu Trosedd wedi bod yn brysur dros gyfnod yr haf yn cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau a oedd â’r nod o gefnogi pobl ifanc. Mae prosiectau a grëwyd ac … Read More


SCCH yn helpu gyda gweithgareddau ieuenctid

Mae SCCH Saltney Ferry, Dan Hughes wedi bod yn brysur yn helpu i drefnu gweithgareddau tynnu sylw ar gyfer pobl ifanc lleol yn ddiweddar. Mae dwy sesiwn caets Panna wedi … Read More


Gweithdy Cerddoriaeth Caergybi

Ieuenctid yn mynychu gweithdy cerddoriaeth gyda Swyddogion Heddlu Dros y chwe wythnos diwethaf mae pobl ifanc o Gaergybi wedi bod yn mynychu gweithdy cerddoriaeth gitâr yn y dref. Meddai SCCH … Read More


Prosiect ‘Bus Stop’ yn ymweld â Dyserth

Cafodd pobl ifanc ardal Maes Glas, Dyserth gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm pan ddaeth y prosiect Bus Stop i’w pentref yn ddiweddar. Daeth bws y prosiect i … Read More