Monthly Archives: April 2021

Tîm Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc Sir y Fflint yn lansio DVD ysbrydoledig

Yn ddiweddar lansiodd tîm cyffuriau ac alcohol pobl ifanc sir y Fflint (Flintshire Sorted) DVD ysbrydoledig a grëwyd gan bobl ifanc er mwyn addysgu pobl ifanc eraill ynghylch peryglon defnyddio … Read More


Haf o hwyl i Farsialiaid Gorllewin Y Rhyl

Mae aelodau ifanc Marsialiaid Gorllewin Y Rhyl yn mynd i gael haf prysur. Cerdded yn Eryri ydi un o’r nifer o weithgareddau sydd wedi cael eu trefnu ar gyfer yr … Read More


Gweithdy Cerddoriaeth

Gweithdy cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghaergybi yn taro’r nodyn cywir. Diolch i arian gan Trechu Trosedd mae SCCH Kelly Tatlock wedi llwyddo i drefnu cyfres arall o wyth … Read More


Prosiect Tŷ Gwydr Y Bermo

Bellach mae’r dyfodol yn wyrdd yn Y Bermo wrth i bobl ifanc yr ardal ddathlu cwblhau adeiladu eu tŷ gwydr sydd wedi’i wneud allan o boteli. Mae wedi cymryd ychydig … Read More