Monthly Archives: April 2021

Defnyddio Gwyliau’r Haf i Ddatblygu Sgiliau Newydd

Mae grŵp o ddisgyblion ysgol uwchradd o bentref Pentraeth yn Ynys Môn wedi bod yn defnyddio gwyliau’r haf i ddysgu a datblygu sgiliau newydd. Mae’r Tîm Plismona’r Gymdogaeth lleol wedi … Read More


Prosiect ‘Beat it in Hope’

Mae pentrefi cyfagos Yr Hob a Chaergwrle yn Ne Sir y Fflint wedi lansio prosiect yr haf hwn gyda’r bwriad o leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymuned. Mae’r prosiect ‘Beat … Read More


Lansio Prosiect STEM Conwy

Mae prosiect i geisio datblygu diddordebau academaidd pobl ifanc sy’n byw yn Sir Conwy wedi cael ei lansio’r haf hwn. Bwriad Prosiect STEM Conwy ydi sicrhau bod Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg … Read More


Ysgol Llanllechid yn Mabwysiadu Rhaglen KiVa

Roedd plant Ysgol Llanllechid ym Methesda yn llwyr haeddu eu gwyliau haf ar ôl  cymryd rhan mewn rhaglen ymddygiadol newydd yn ystod tymor yr haf. Mae canolfan ymchwil ym Mhrifysgol … Read More