Monthly Archives: April 2021

Pobl Ifanc yn mynd yn Wyllt yn y Coed

Yr haf yma cafodd nifer o bobl ifanc yn ardal Bangor gyfle i gymryd rhan mewn profiad awyr agored unigryw. Gyda chymorth £1,000 o arian Trechu Trosedd, bu modd i’r … Read More


Gweithredu Positif Yng Nghaergybi

Mae Tîm Plismona Lleol yn Ynys Môn wedi llwyddo i ddod o hyd i ateb i fater sy’n peri problemau yn y gymdogaeth leol yn ystod misoedd yr haf. Sylwodd … Read More


Pobl ifanc yn ymfalchïo yn eu cymunedau

Mae criw o bobl ifanc o bentref Niwbwrch, Ynys Môn wedi cymryd rhan mewn prosiect wedi’i  anelu at ddatblygu ymdeimlad o falchder cymunedol. Cynhaliwyd prosiect Balchder Cymunedol Niwbwrch yn gynharach … Read More


Uchel Siryf Clwyd allan ar batrôl

Cafodd Uchel Siryf Clwyd weld pa fath o waith y mae Tîm Cymdogaethau Diogelach Prestatyn a Rhuddlan yn ei wneud pan aeth ar batrôl gyda swyddogion dros y penwythnos. Meddai’r … Read More