Monthly Archives: April 2021

Graffiti, gwastraff ac amser gwych

Chwiliodd plant Bangor am sbwriel yn hytrach nag wyau dros benwythnos y Pasg eleni. Trefnodd Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu i blant a dyluniwr graffiti lleol gynorthwyo glanhau ardal Coed … Read More


Yr Heddlu’n darparu ‘lle sgwrsio’ diogel yn y Blaenau.

Mae’r heddlu ym Mlaenau Ffestiniog wedi sicrhau nawdd ar gyfer ‘creu’ lle diogel ar stad Hafan Deg yn y dref i’r gymuned leol, a phobl ifanc yn arbennig gael dod … Read More


Uwch Siryf Clwyd yn cydnabod gwaith pobl ifanc

Mae Jim O’Toole, Uwch Siryf Clwyd yn 2016/17 wedi bod yn cydnabod gwaith pobl ifanc a gwirfoddolwyr lleol yn ei noson Gwobrau Cymuned a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Theatr Clwyd … Read More


Gwobrau Crimebeat Uchel Siryf Gwynedd 2017

Cafodd timau a swyddogion Gwynedd eu gwobrwyo yn ystod Gwobrau Crimebeat blynyddol Uchel Siryf Gwynedd ar ddydd Mercher, Mawrth 22ain.   Roedd  yr unigolion a wobrwywyd yn cynnwys y Rhingyll … Read More