Monthly Archives: April 2021

Mae Marsialiaid Gorllewin y Rhyl yn ôl unwaith eto

Mae cynllun Marsialiaid Gorllewin y Rhyl sydd wedi bod mewn bodolaeth ers 10 mlynedd wedi dychwelyd i ymgysylltu gyda phlant lleol yn y Rhyl dan arweiniad PC Steve Edwards. Sefydlwyd … Read More


Ysgol Frongoch pupils help to brighten up Denbigh

Bydd fersiwn Gymraeg yn ymddangos yma’n fuan   Welsh version will appear here shortly


Prosiect Balchder Amlwch

Mae rhai ardaloedd ym Môn wedi cael lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) dros y misoedd diwethaf. Mae’r Tîm Cymdogaeth Diogelach (SNT) wedi mynd i’r afael gyda’r broblem drwy weithio … Read More