Monthly Archives: April 2021

Antur Haf Y Rhyl

Cafodd Tîm Cymdogaethau Diogelach De’r Rhyl nawdd drwy Uwch Siryf Cronfa Trechu Trosedd Clwyd i weithio mewn partneriaeth gyda Marsh Tracks, Dave Henley (hyfforddwr Clwb Beicio’r Rhyl) a Maes Chwarae … Read More


Crimebeat yn Cefnogi Balchder Cymunedol Amlwch

Mae SCCH Amlwch wedi bod yn gweithio gyda Trechu Trosedd a’r grŵp cymunedol  Caru Amlwch i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer bobl ifanc. Diolch i gyllid o £400 gan Trechu Trosedd, … Read More