Monthly Archives: April 2021

Blodeuo’r Cenedlaethau yn y Bala

  Gyda chefnogaeth Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd a SCCH Lona Davenport gwirfoddolodd pobl ifanc yn y Bala i ddysgu am y sgiliau garddio a bywyd gwyllt, ac i greu lle diogel … Read More


Youth Shedz

  Mae Youth Shedz yn darparu amgylchedd diogel a meithringar lle gall pobl ifanc ddysgu a phrofi amrywiaeth o sgiliau ar gyfer byw a chael swyddi. Mae’r prosiect hefyd yn … Read More


Rhoi’n ol i’r gymuned

  Gwirfoddolodd pobl ifanc ym Modedern i weithio ar brosiect yn ystod eu gwyliau haf i atgyweirio twnnel tyfu planhigion plastig cymunedol a oedd wedi’i fandaleiddio. Gweithiodd yr heddlu lleol … Read More


Celf stryd ym Mhen-y-groes

  Mae pobl ifanc ym Mhen-y-groes wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd graffiti Andy Birch a’r gweithiwr ieuenctid Barry Williams i greu murluniau yn y pentref er mwyn darlunio a … Read More


Rhannu Straeon

  Mae grŵp o bobl ifanc sydd wedi defnyddio gwasanaethau Amethyst SARC wedi lansio llyfryn a ffilm fer  o’r enw “Rhannu Straeon Rhannu Cryfder Dywedodd Hannah Mart, Ymgynghorydd Plant a … Read More


Y Criw Garddio

Mae pobl ifanc ar stad o dai yn Wrecsam wedi ymuno â ‘ r Criw Garddio ar faes chwarae antur ym Mhlas Madog ar ôl derbyn arian gan Trechu Trosedd. … Read More