Showing all: Articles

(English) Crimebeat funding for Bangor street art project

Bydd fersiwn Gymraeg yn ymddangos yma’n fuan   Welsh version will appear here shortly


Gwobrau Uchel Siryf Gwynedd 2020

Cyflwynodd Uchel Siryf Gwynedd 2019/20, Susan Jones ei gwobrau mewn seremoni anffurfiol ym Mhorthaethwy. Roedd y noson wobrwyo i fod i gael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ond bu’n rhaid … Read More


Cadetiaid yr Uchel Siryf yn dechrau eu swyddi newydd

Mae Uchel Siryf Gwynedd a Chlwyd wedi penodi eu Cadetiaid Gwirfoddol ar gyfer 2021/22. Yng Ngwynedd bydd VPC Olivia Ward a VPC Bethan Evans yn cadw cwmni i’r Uchel Siryf … Read More


Uchel Siryfion newydd yn cymryd eu Datganiad

Mae ein dau Uchel Siryf yng Ngogledd Cymru wedi dechrau eu swyddi yn ddiweddar. Gwnaeth Steve Thomas, Uchel Siryf Clwyd a Gwyn Owen, Uchel Siryf Gwynedd ill dau gymryd eu … Read More


(English) High Sheriffs Cadet Challenge 2020/21

Bydd fersiwn Gymraeg yn ymddangos yma’n fuan   Welsh version will appear here shortly


Uchel Siryf Clwyd yn dathlu AVOW a Gwobrau Coffa Gwirfoddolwyr Marjorie Dykins OBE 2020

Mae gwirfoddolwyr ledled Wrecsam wedi cael eu dathlu yng Ngwobrau Coffa Marjorie Dykins OBE 2020 lle cyhoeddodd David Wynne-Finch, Uchel Siryf Clwyd, yr enillwyr. Cyflwynodd y gwobrau yn y seremoni … Read More


Cystadleuath Dogelwch y We 2021

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn cael her newydd i greu poster unigryw am ddiogelwch ar y we. Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn … Read More


Rhannu Straeon

Roedd dathliad arbennig yn ddiweddar i Enillwyr Gwobr Genedlaethol Trechu Trosedd 2020, gyda the prynhawn rhithiol i ddathlu!   Gan nad oedd y grŵp o bobl ifanc wnaeth ddyfeisio a … Read More


Blodeuo’r Cenedlaethau yn y Bala

  Gyda chefnogaeth Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd a SCCH Lona Davenport gwirfoddolodd pobl ifanc yn y Bala i ddysgu am y sgiliau garddio a bywyd gwyllt, ac i greu lle diogel … Read More


Youth Shedz

  Mae Youth Shedz yn darparu amgylchedd diogel a meithringar lle gall pobl ifanc ddysgu a phrofi amrywiaeth o sgiliau ar gyfer byw a chael swyddi. Mae’r prosiect hefyd yn … Read More