Showing all: Articles

Cadetiaid yr Uchel Siryf yn dechrau eu swyddi newydd

Mae Uchel Siryf Gwynedd a Chlwyd wedi penodi eu Cadetiaid Gwirfoddol ar gyfer 2021/22. Yng Ngwynedd bydd VPC Olivia Ward a VPC Bethan Evans yn cadw cwmni i’r Uchel Siryf … Read More


Uchel Siryfion newydd yn cymryd eu Datganiad

Mae ein dau Uchel Siryf yng Ngogledd Cymru wedi dechrau eu swyddi yn ddiweddar. Gwnaeth Steve Thomas, Uchel Siryf Clwyd a Gwyn Owen, Uchel Siryf Gwynedd ill dau gymryd eu … Read More


(English) High Sheriffs Cadet Challenge 2020/21

Bydd fersiwn Gymraeg yn ymddangos yma’n fuan   Welsh version will appear here shortly


Uchel Siryf Clwyd yn dathlu AVOW a Gwobrau Coffa Gwirfoddolwyr Marjorie Dykins OBE 2020

Mae gwirfoddolwyr ledled Wrecsam wedi cael eu dathlu yng Ngwobrau Coffa Marjorie Dykins OBE 2020 lle cyhoeddodd David Wynne-Finch, Uchel Siryf Clwyd, yr enillwyr. Cyflwynodd y gwobrau yn y seremoni … Read More


Cystadleuath Dogelwch y We 2021

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn cael her newydd i greu poster unigryw am ddiogelwch ar y we. Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn … Read More


Rhannu Straeon

Roedd dathliad arbennig yn ddiweddar i Enillwyr Gwobr Genedlaethol Trechu Trosedd 2020, gyda the prynhawn rhithiol i ddathlu!   Gan nad oedd y grŵp o bobl ifanc wnaeth ddyfeisio a … Read More


Blodeuo’r Cenedlaethau yn y Bala

  Gyda chefnogaeth Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd a SCCH Lona Davenport gwirfoddolodd pobl ifanc yn y Bala i ddysgu am y sgiliau garddio a bywyd gwyllt, ac i greu lle diogel … Read More


Youth Shedz

  Mae Youth Shedz yn darparu amgylchedd diogel a meithringar lle gall pobl ifanc ddysgu a phrofi amrywiaeth o sgiliau ar gyfer byw a chael swyddi. Mae’r prosiect hefyd yn … Read More


Rhoi’n ol i’r gymuned

  Gwirfoddolodd pobl ifanc ym Modedern i weithio ar brosiect yn ystod eu gwyliau haf i atgyweirio twnnel tyfu planhigion plastig cymunedol a oedd wedi’i fandaleiddio. Gweithiodd yr heddlu lleol … Read More


Celf stryd ym Mhen-y-groes

  Mae pobl ifanc ym Mhen-y-groes wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd graffiti Andy Birch a’r gweithiwr ieuenctid Barry Williams i greu murluniau yn y pentref er mwyn darlunio a … Read More