Blodeuo’r Cenedlaethau yn y Bala

 

Gyda chefnogaeth Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd a SCCH Lona Davenport gwirfoddolodd pobl ifanc yn y Bala i ddysgu am y sgiliau garddio a bywyd gwyllt, ac i greu lle diogel i’r gymuned. Mi wnaeth y grŵp greu potiau planhigion i ddod â lliw i’w gardd cymunedol, ac fe weithiodd SCCH Davenport gyda nhw i annog balchder yn eu gwaith ac i fod yn bobl ifanc cyfrifol yn y gymuned.