Rhoi’n ol i’r gymuned

 

Gwirfoddolodd pobl ifanc ym Modedern i weithio ar brosiect yn ystod eu gwyliau haf i atgyweirio twnnel tyfu planhigion plastig cymunedol a oedd wedi’i fandaleiddio. Gweithiodd yr heddlu lleol a swyddogion cymorth cymunedol gyda’r bobl ifanc, gweithwyr ieuenctid ac athrawon i alluogi’r prosiect ddigwydd a hefyd i drafod diogelwch personol, camddefnyddio cyffuriau, a hyrwyddo dinasyddiaeth gadarnhaol.