Uchel Siryf Clwyd yn dathlu AVOW a Gwobrau Coffa Gwirfoddolwyr Marjorie Dykins OBE 2020

Mae gwirfoddolwyr ledled Wrecsam wedi cael eu dathlu yng Ngwobrau Coffa Marjorie Dykins OBE 2020 lle cyhoeddodd David Wynne-Finch, Uchel Siryf Clwyd, yr enillwyr. Cyflwynodd y gwobrau yn y seremoni rithwir.

Roedd Grŵp Cymorth Canser y Brostad Wrecsam a’r gwirfoddolwr Anna Buckley o PISC (Canolfan Cymorth Integreiddio Pobl Gwlad Pwyl) ymysg y rhai hynny a gyflwynwyd gyda’u tystysgrifau mewn digwyddiad rhithwir a lywyddwyd gan John Leece-Jones (Cadeirydd AVOW).

Mae’r gwobrau er cof am Marjorie Dykins OBE a oedd yn un o’r sylfaenwyr ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW). Cawsant eu sefydlu wedi trafodaeth gyda theulu Marjorie.

Mae’r Cynllun Gwobrau yn rhoi dwy wobr. Mae un i wirfoddolwr unigol ac un i grŵp o wirfoddolwyr gyda £500 i bob enillydd categori.

Ynghyd â’r rhai sydd wedi’u henwebu a chynrychiolwyr eu sefydliadau, roedd Maer Wrecsam (Y Cynghorydd Rob Walsh) yn bresennol ac fe wnaeth ddarllen neges gan deulu Marjorie. Roedd Lesley Griffiths (Gweinidog o Lywodraeth Cymru), Sarah Atherton AS Wrecsam ac ymddiriedolwyr AVOW hefyd yn bresennol.

Cyflwynwyd tystysgrifau Canmoliaeth Uchel i Maggie Lloyd o Cais, Keith Samuels o Grŵp Strôc Wrecsam a’r Cyffiniau, Derek Delwyn o CPD Bellevue, Menna Davies o Gapel y Groes a TCC, y Cynghorydd Andy Williams a thrigolion pentref Owrtyn.

Canmolwyd John Gallanders (Prif Swyddog AVOW) hefyd am ei waith yn y gymuned o ran y Pandemig Covid ac am ei waith gyda’r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat ledled Wrecsam.

Yn ei anerchiad i’r enillwyr a’r rhai gafodd eu henwebu, dywedodd yr Uchel Siryf: “Mae hon wedi bod yn flwyddyn hynod anodd a heriol i bawb. Rwyf yn siŵr y bydd llawer ohonom wedi cael teulu neu ffrindiau sydd wedi cael eu heffeithio gan ddigwyddiadau’r flwyddyn ddiwethaf. Mae’r sector gwirfoddol wedi chwarae rôl hanfodol wrth gynorthwyo ein cymunedau, yn enwedig y rhai hynny sy’n fregus ac unig.

“Rwyf yn falch o fod yma i gynorthwyo i ddathlu’r ymdrechion anhunanol a sylweddol sydd wedi’u cyflawni gan ein gwirfoddolwyr hyfryd heb feddwl o gwbl am gael cydnabyddiaeth neu wobr.”

Ceir gwybodaeth bellach o ran y Cynllun Gwobrau gan Ken Rowlands:

Rhif Ffôn 01978 312556 neu e-bost ken.rowlands@avow.org

Am fwy o wybodaeth am waith AVOW, ewch ar eu gwefan:

www.avow.org