Sut Mae’n Gweithio?

Cysylltwch â ni dros y ffôn neu’r e-bost a gallwn anfon rhagor o wybodaeth atoch am Crimebeat a sut mae cymryd rhan. Mae angen ichi eistedd i lawr gyda’ch ffrindiau a meddwl am rai syniadau am sut i wneud gwahaniaeth i’ch cymuned. Wedyn, bydd y syniadau hynny’n cael eu cyflwyno i banel dethol a fydd yn penderfynu a yw’n hoffi’r syniad, ac os yw, bydd yn ariannu’ch cynlluniau gyda grant o hyd at £500 y prosiect.

Felly mae’n werth chweil cysylltu â ni.

Beth am chwilio drwy’r wefan hon – bydd hynny’n rhoi syniad ichi o’r math o brosiectau sydd wedi bod yn wirioneddol lwyddiannus hyd yma. Gallwch hefyd lwytho TrechTrosedd Pecyn Ymgeisio 2014 CYM i lawr ac os hoffech wybod rhagor amdanom gallwch ddarllen Amcanion a Meini Prawf Crimebeat.