Rhannu Straeon

 

Mae grŵp o bobl ifanc sydd wedi defnyddio gwasanaethau Amethyst SARC wedi lansio llyfryn a ffilm fer  o’r enw “Rhannu Straeon Rhannu Cryfder Dywedodd Hannah Mart, Ymgynghorydd Plant a Phobl Ifanc (CYPSVA): “Gall y broses gyfan fod yn drawmatig o’r datgeliad cychwynnol i siarad â’r heddlu a mynd i’r llys a gwelsom sut y gallai’r bobl ifanc a gefnogwyd gennym fod yn fodelau rôl i eraill; rhannu eu taith, rhannu gwybodaeth, cynghori a helpu ei gilydd i oroesi trais rhywiol. Dyma’r straeon dydych chi ddim yn eu clywed yn aml, ond yn aml mae pobl yn teimlo’r un fath. Eu geiriau nhw yn unig ydyw sy’n mynegi’r teimladau ei bod hi’n bosibl goroesi trais rhywiol”. Gwyliwch y ffilm ar: https://www.youtube.com/watch?v=MFTVlk9N2j4