Beth os nad ydw i’n Angel?

Nid rhyw ymgyrch gudd mo hyn, felly peidiwch â meddwl ein bod ni’n ceisio’ch hudo i droi a gwisgo gwifren ar y slei, a does dim bargeinion pledio ar gael chwaith.

Cyn belled â’ch bod rhwng 5 a 25 a bod gennych awydd gwirioneddol i wneud rhywbeth ynglŷn â throseddu yn eich cymuned, rydych chi’r math o berson rydyn ni ei eisiau. Yn wir, os ydych chi wedi mynd i drafferth drwy droseddu yn eich cymuned yn y gorffennol, mwy na thebyg fod gennych syniad gweddol o sut i fynd i’r afael ag ef.

Felly, dewch â’ch profiad at y bwrdd. Ffoniwch ein cydlynydd i sôn am eich syniadau ac i ganfod sut y gallai Crimebeat helpu i’w gwireddu.