Beth yw Crimebeat?

Sefydlwyd Crimebeat yn 1992 gan Uchel Siryf Swydd Derby. Erbyn hyn mae’n elusen genedlaethol sy’n helpu pobl ifanc i ddatblygu prosiectau i wneud eu cymuned yn lle mwy diogel i fyw ynddo.

Sefydlwyd Crimebeat yn 1992 gan Uchel Siryf Swydd Derby. Erbyn hyn mae’n elusen genedlaethol sy’n helpu pobl ifanc i ddatblygu prosiectau i wneud eu cymuned yn lle mwy diogel i fyw ynddo.

Mae swydd hanesyddol yr Uchel Siryf yn un o’r swyddi mwyaf hynafol yn y wlad. Mae Siryfion wedi cael eu penodi i bob sir gan y Frenhines neu’r Brenin, i’w ch/gynrychioli hi neu ef ym mhob mater yn ymwneud â’r farnwriaeth, am fwy na 1,000 o flynyddoedd. I gael rhagor o wybodaeth am swydd Uchel Siryf ewch i www.highsheriffs.com

Mae dau Uchel Siryf yng ngogledd Cymru.

Uchel Siryf Gwynedd yw Susan Jones

Uchel Siryf Clwyd yw Stephanie Catherall

Mae Crimebeat yn helpu pobl ifanc i ddatblygu prosiectau sy’n ceisio:

  • Gostwng lefelau troseddu lleol a chadw pobl ifanc allan o drwbl
  • Darparu cymorth i’r rhai sydd wedi dioddef oherwydd troseddu
  • Ysgogi diddordeb mewn gwaith gwirfoddol
  • Gwella presenoldeb ac ymddygiad yn yr ysgol
  • Gwella ansawdd bywyd yn eich cymuned

Dyma’ch cyfle chi i gael pobl i wrando ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae hyd at £500 ar gael rŵan i wneud i’ch syniad hedfan… felly dechreuwch feddwl beth y gallech CHI ei wneud.