Pam dylwn i drafferthu?

Cwestiwn teg! Wel, eich cymuned chi yw hi a does dim byd gwell na’r teimlad o gael syniad a fydd yn effeithio’n bositif ar eich cymuned leol a’i weld yn cael ei wireddu. Mae Crimebeat yn gyfle hefyd i ddangos beth y gallwch chi ei wneud. Allwch chi feddwl am syniadau ffres? Edrych ar broblemau o safbwynt gwahanol? Cydymdeimlo â sefyllfaoedd eraill? Rhedeg ymgyrch? Ysgrifennu, dylunio a dosbarthu deunydd? Sgriptio DVD a llunio bwrdd stori? Canfod ffyrdd o wneud gwahaniaeth lle nad yw oedolion wedi llwyddo? Allwch chi weithio gyda ac ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol?

Mae Crimebeat yn rhoi’r cyfle ichi i ddangos doniau amrywiol a allai agor eich llygaid i’r posibiliadau yn eich bywyd chi, ac ar yr un pryd byddwch yn helpu i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl eraill. Gall unrhyw un hyd at 25 oed gymryd rhan, pa un a ydych yn yr ysgol, y coleg, yn gweithio neu’n ddi-waith.

Mae elfen gystadleuol hefyd. Ar ddiwedd pob blwyddyn bydd y prosiectau sy’n cael eu hystyried fel y rhai mwyaf llwyddiannus yng ngogledd Cymru ac yn y Deyrnas Unedig drwyddi draw yn mynd ymlaen i seremoni wobrwyo genedlaethol. Os enillwch chi, byddwch yn cael gwobr sylweddol.

Yn fwyaf pwysig, byddwch wedi magu amrywiaeth o sgiliau i’ch galluogi i wireddu eich potensial.

Ewch i’r dudalen Newyddion Diweddaraf i gael gwybod rhagor am rai o’r prosiectau y mae Crimebeat wedi’u cefnogi.