Cadetiaid yr Uchel Siryf yn dechrau eu swyddi newydd

Mae Uchel Siryf Gwynedd a Chlwyd wedi penodi eu Cadetiaid Gwirfoddol ar gyfer 2021/22.

Yng Ngwynedd bydd VPC Olivia Ward a VPC Bethan Evans yn cadw cwmni i’r Uchel Siryf Gwyn Owen ar ddyletswyddau swyddogol yn ystod y flwyddyn ac yng Nghlwyd bydd VPC Jaydon Parry a VPC Jack Taylor yn mynychu digwyddiadau gyda’r Uchel Siryf Steve Thomas.

Penodwyd y Cadetiaid yn ffurfiol yr wythnos hon mewn seremonïau yn Eglwys y Santes Fair, Caernarfon a Phencadlys Heddlu Gogledd Cymru, Bae Colwyn.

 

Croesawodd Mr Gwyn Owen, Uchel Siryf Gwynedd Olivia a Bethan mewn seremoni yn Eglwys Santes Fair a elwir hefyd yn Eglwys y Gariswn. Yng nghwmni eu rhieni ac ym mhresenoldeb Canon Dylan Williams dywedodd yr Uchel Siryf wrth Olivia a Bethan bod eu swyddi fel Cadetiaid “yn gyfnod cyffrous gyda chyfrifoldebau yn ystod y flwyddyn nesaf” ac roedd hi’n fraint iddo gael cyflwyno bathodynnau Cadetiaid yr Uchel Siryf i’r ddwy.

 

 

 

 

Yng Nghlwyd, daeth yr Uchel Siryf Steve Thomas ynghyd ag Arweinydd Dinasyddion Mewn Plismona Heddlu Gogledd Cymru, Chris Perkins ac Arweinydd Tîm y Cadetiaid Sam Roberts i gyflwyno bathodynnau’r Uchel Siryf i Jaydon Parry a Jack Taylor. Ar noson hyfryd o Wanwyn y tu allan i Bencadlys yr Heddlu dywedodd yr Uchel Siryf wrth Jaydon a Jack ei fod yn edrych ymlaen at flwyddyn lewyrchus yn cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol yng nghwmni ei gadetiaid.

 

 

 

Gallwch ganfod mwy am Gadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu ar:

https://www.northwales.police.uk/cy-GB/heddluoedd/heddlu-gogledd-cymru/ardaloedd/gyrfaoedd/gyrfaoedd/cadetiaid-gwirfoddol-yr-heddlu/

https://vpc.police.uk