Celf stryd ym Mhen-y-groes

 

Mae pobl ifanc ym Mhen-y-groes wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd graffiti Andy Birch a’r gweithiwr ieuenctid Barry Williams i greu murluniau yn y pentref er mwyn darlunio a dathlu’r gymuned a’i hanes. Ymwelodd yr Uchel Siryf â hwy i weld eu gwaith a chlywed sut y gwnaethant. Roedd yr Uchel Siryf hyd yn oed wedi rhoi cynnig ar ychydig o gelfyddyd stryd ei hun!