Mae pobl ifanc ar stad o dai yn Wrecsam wedi ymuno â ‘ r Criw Garddio ar faes chwarae antur ym Mhlas Madog ar ôl derbyn arian gan Trechu Trosedd. Mae’r bobl ifanc hyn eisiau tacluso hamgylchedd a thyfu bwyd i’w ddefnyddio yn y gymuned leol. Meddai SCCH Purdy Jones: “Gallwch weld faint mae’r plant yn mwynhau dod yma a’i fod yn rym gwirioneddol gadarnhaol ar gyfer y dyfodol.”